umra

Umra-je hodočašće u Meku koje obavljaju Muslimani, i može biti obavljeno u bilo koje doba godine. Na Arapskom UMRA znači „posjetiti sveto mjesto„. Kao tehnički termin korišten u Šerijat, Umra znači obaviti Tavaf oko Kabe i Sajai zmeđu Safe i Merve. Nakon oblačenja Ihrama, koji se treba obaviti u Mikat – ima. Postoji 5 lokacija na kojima, prije dolaska u sveti grad – Meku, hodočasnici moraju obući Ihram, ukoliko namjeravaju ući u Harem i Šerif, zbog obavljanj Umre ili Hadža. Lokacija koju ćemo mi koristitije: Zulhulejfa,nalazi se oko 9 kilometara od Medine, a oko 450 kilometara od Meke. To je Mikat koji koriste hodočasnici koji iz pravca Medine dolaze u Meku; Umra je obred koji se sastoji od Tavafa i Saja, naravno uz iskren nijjet približavanja Allah- u dž.š. Podrazumijeva se da treba zanijetiti Umru i obući ihrame na Mikatu.

U Mekki je najbolje što više vremena boraviti u Haremu, klanjati u njemu vaktove u džematu, učiti Kur’an i razmišljati o životu, svijetu, svojoj ulozi u životu, učiti dove, tražiti oprost za svoje kao i grijehove drugih muslimana, moliti Allaha za uputu i dobro na oba svijeta, dijeliti sadaku i činiti ostala uobičajena dobra djela. To je jedan lični doživljaj i iskustvo koje zahtijeva i osobnu inventivnost, traganje za smislom, smirajem duše itd. Neka Vam Allah ukabuli i u sevap upiše Vaše ibadete i napor koji uložite na tom putu.

Aranžmani nisu pronađeni.

Pošaljite upit - Rezervaciju