Pariz

Pariz

Program putovanja

 

Na upit....

Čet.-Ned. /4 dana    -     AVION

PARIS – grad svjetlosti. San svakog umjetnika, naročito slikara.Grad u kome svaka ulica ima bar jednu zgradu koja se nalazi u nekom priručniku istorije ili enciklopediji umjetnosti. Za Francuze, Pariz je centar svijeta. Za ostale stanovnike planete- metropola svih metropola. Dive mu se i zavide mu danas koliko su to činili i prije sto godina.  ZAŠTO U PARIZ: Jelisejska polja predstavljaju jednu od glavnih žila kucavica Pariza, dugu 11,5km, čije granice čine Trijumfalna Kapija s jedne i trg Concorde (Konkord) sa druge. Iako mnoge druge avenije i bulevari mogu da predstavljaju dobar primjer za hausmanovsku arhitekturu (uz malo vremena, može se prošetati avenijom Montaigne (u kojoj se nalaze butici najslavnijih kreatora, a koja se nalazi na par koraka od Jelisejskih polja), bulevarom Montparnasse, ulicom Rennes, dokovima Sene, ili još ulicama ostrva St. Louis, te mnogim drugim), Jelisejska polja su prva na spisku posjeta, ne samo zbog svojih radnji (mahom na lijevoj, sunčanijoj strani), nego i zbog toga što se u njihovoj blizini, duž njih ili na njihovim krajevima nalaze najpoznatiji spomenici.  Trijumfalnu kapiju je Napoleon podigao da proslavi svoje pobjedonosne pohode, a danas je to spomenik francuskim vojnicima iz Prvog Svjetskog rata. Tu se nalazi i grob Neznanom junaku, i plamen gori čitave godine. Svake godine, 11.novembra, na dan završetka "Velikog rata", francuski predsjednik polaže vijenac i pozdravlja ono malo, još živih veterana. Muzej Luvr je palata koja je više puta izgrađivana i dograđivana, a čiji su temelji zapravo bedemi prvobitne tvrđave. Kraljevski dom na mahove (neko vrijeme su kraljevi živeli u Vensanskom dvorcu od kojeg je danas vidljiva Kraljeva kula i zidovi utvrde, i naravno u Versajskom dvorcu, čiji je posljednji stanar, Luj XVI postao žrtva giljotine tokom Francuske Revolucije). Poslije Revolucije on postaje muzej, jedan od najposjećenijih na svijetu, zahvaljujući kolekcijama koje se neprestano uvećavaju. Uz Palatu treba posetiti i Tiljerijski vrt, a Piramide, iako je najveća zapravo službeni ulaz, čine posebnu atrakciju koju mnogi turisti hrle da vide, posebno odkad je izdat "Da Vinčijev kod". Uz to, vrijedi prošetati kroz unutrašnja dvorišta Palate, te izaći na Dok Lijepih Umjetnosti – sa mosta se pruža vidik na ostrvo Sen Luj, a po doku se okupljaju slikari. Tu je moguće vidjeti i ljude koji žive na rijeci, u svojim čamcima i baržama, a odatle se ulazi u uličice prepune slikarskih galerija, i zgrada sa mansardama ukrašenih velikim saksijama punih raznobojnih muškatli.  Da ne zaboravimo i Ajfelovu kulu, koju vidimo sa desne strane dok se Jelisejskim poljima spuštamo prema trgu Konkord, tu željeznu Damu koja često oblači nove svjetlosne odore.

I DAN: SARAJEVO – PARIS
Četvrtak

Polazak sa sarajevskog aerodroma u 06:30 na letu OU341. Slijetanje u Zagreb u 07:25, te nastavak leta prema Parizu u 08:30, na letu OU470. Slijetanje u Paris u 10:35, te individualni odlazak u hotel. Slobodno vrijeme za odmor i upoznavanje sa Paris-om. Noćenje.

II DAN: PARIS – loko
Petak

Nakon doručka, predlažemo obilazak Parisa počevši od: Champs Elysées - Trijumfalna kapija - Veliki bulevari - Trg Concorde - Opera - Bastille - Trg Republike - Latinska četvrt - Sorbona – Panteon – Luxemburški park - Les Invalides - Trocadéro, Eiffelov toranj, znamenita gotička katedrala Noterdam, itd... . Noćenje u hotelu.

III DAN: PARIS – loko
Subota     

Poslije doručka preporučujemo odlazak do jednog od najbogatijih svjetskih muzeja - impresivnog Palais du Louvre, koji je 700 god. bio rezidencija francuskih kraljeva, do njihovog preseljenja u Versailles, a sada čuva najpoznatiju svjetsku kolekciju umjetničkih djela...Mona Lisa, Veronesa, Kanini svatovi, Zlatni salon Napoleona III. Popnite se liftovima na Eiffelov toranj, ili posjetite veličanstveni dvorac Versailles: prošetajte kraljevskim apartmanima, dvoranom ogledala, te vrtovima i perivojima Luja XIV “kralja Sunca”. Povratak u hotel. Noćenje.

IV DAN: PARIS –SARAJEVO
Nedjelja

Doručak. Odjavljivanje iz hotela do 11:00 sati.  Slobodno vrijeme do polijetanja aviona za Sarajevo preko Zagreba u 18:00 sati na letu OU471. Po slijetanju u Zagreb u 19:50, nastavak leta za Sarajevo u 21:10, na letu OU342. Slijetanje u Sarajevo u 22:00.
 

Pariz, glavni grad Francuske i jedan od najvećih evropskih centara. Grad je osnovan prije više od 2000 god. na ostrvu rijeke Sene oko 375 km uzvodno od riječnog ušća u engleski kanal. Moderni grad se raširio sa ostrva L’ile de la cite (Gradsko ostrvo) dalje iza obe obale Sene. Uži centar Pariza sam po sebi pokriva površina od 105 kvadratnih kilometara dok Pariz sa svojom širom okolinom pokriva približno 890 kvadratnih milja. Pariz zauzima centralnu poziciju u bogatoj agrikulturnoj regiji poznatoj kao pariški bazen. Sadrži 1od 8 departmana administrativne regije Ile-de-France. Za Francuze to je najveći centar trgovine i kulture. Vijekovima Pariz je bio jedan od svjetskih najvažnijih i najprivlačnijih gradova. Cijenjen je zbog prilika koje nudi za poslovanje i komercijalnu trgovinu, studiranje, kulturu i zabavu: njegove slike, književnost i intelektualna zajednica naročito uzivaju veliku reputaciju. Sinonim za Pariz je grad svjetlosti (la ville lumiere). Pariz je zadržao važnost centra za edukaciju i intelektualne poslove. Pariz se nalazi na raskrsnici puteva značajnih kako za Evropu tako i za Francusku što je imalo značajan uticaj na njegov rast. Pod Rimskom administracijom, u prvom vijeku prije nove ere, prvobitini položaj na Gradskom ostrvu je bio glavni centar parišikih plemena i njihove teritorije. Franački kralj Clovis je oduzeo Pariz Galima i stvorio od njega glavni grad svoje države. Pod Hugom Karolingom (vladao od 987-996) i Karolinskom dinastijom je Pariz je afirmisao svoju važnost i Pariz je postao politički i kulturni centar dok se Franscuska formirala. Francuska je dugo bila visoko centralizovana zemlja i Pariz je dugo bio identicifiran sa moćnom centralističkom državom. Tri glavna dijela istorije Pariza su smještena kraj Sene. Kako je njegov centar L’il de la cite koji je središte religijskog i svjetovnog autoriteta, Senina lijeva obala (rive gauche) je tradicionalno bio sjedište intelektualnog života a desna obala (rive droit) sadrži srce ekonomskog života Francuske, ali u posljednjim godinama ova razlika se sve manje primjećuje. Fuzija svih ovih funkcija u centru Pariza a kasnije i centru carstva je rezultirala slavnom okolinom. Ova okolina, bilo emocionalna bilo intelektualno, je često bila pozornica velikih socijalnih i političkih arena tokom čitave duge istorije Pariza i Francuske. U vjekovima njegovog rasta grad je većinom zadržao kružni oblik ranog grada. U okolini ranog Pariza često su se razvijala manja mjesta i gradići oko crkvica i manastira kojih je oko Pariza bilo na pretek a koji su kasnije biil asimilovani rastom Pariza kao velikog eknomskog i intelektualnog centra. Od sredine 14. do sredine 16. vijeka grad se uglavnom širio prema istoku a od tada se širi i prema zapadu. Danas sadrzi 20 distrikta od kojih svaki ima svog sopstvenog gradonačelnika, gradsku skupštinu itd. Prilagođavanje problemima urbanizacije kao sto su iseljavanje, socijalna infrastruktura javne, usluge razvoj predgrađa itd. je proizveo ubrzano urbano nagomilavanje infrastrukture i stanovništva.

Dodatne informacije

Na upit....

Uslovi putovanja

Uvodna napomena

Ove upute i uslovi rezervacije i kupovine turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Relax Tours-a i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

1. Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira turistička agencija Relax Tours može prijaviti u svim poslovnicama Relax Tours-a, telefonom, faksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisi- vanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uslove rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate).

2. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prevoza, hotelske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i aerodromske takse zračnih luka te troškove stručnog i lokalnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno):

 • Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete,
 • Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza
 • Ulaznice za objekte koji se posjećuju.

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

3. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti Konvertibilne Marke (KM)  i stranih valuta. Relax Tours može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

 • promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja programa,
 • promjena troškova prevoza (goriva, cestarina i sl.),
 • promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. Relax Tours može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno.

Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik lično dolaskom na prodajno mjesto Relax Tours-a ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je saglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Relax Tours-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

4. Popusti za djecu i druge pogodnosti

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

5. Putna dokumentacija

Putna dokumentacija podrazumijeva:

a). za aranžman uz vlastiti prevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,

b). za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja,

c). za aranžman avionom: original voucher, program putovanja i avio kartu (elektronska forma).

6. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti u Relax Tours-ovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

Relax Tours ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

7. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/ apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku.  Smještaj u sobi najčešće nije mogućprije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.  Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

8. Odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik otkaže aranžman Relax Tours od ukupne cijene aranžmana zadržava:

 • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana a najmanje 40 KM
 • 29 - 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
 • nakon polaska 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi.  Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uslove Relax Tours zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.  U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Relax Tours će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

9. Osiguranje od rizika otkaza

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti (bolesti, povrede...) morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odu- stajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osigu- ravajućeg društva. Nepredviđene okolnosti kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo u skladu sa svojim uslovima.

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatočtome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti Relax Tours zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u tački 8. Ostali uslovi osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

10. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inostranstvu

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i  zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem ovog Ugovora o putovanju, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.  U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Relax Tours-a, pri čemu Relax Tours djeluje samo kao posrednik.  Preporučujemo pažljivo proučiti uslove osiguranja prije kupovine.

11. Otkaz putovanja od strane Relax Tours-a ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Relax Tours zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Relax Tours zadržava pravo potpune i djelimične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.

Relax Tours zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uslovi putovanja, kao što su neki od njih: promije-njen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne) prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom saobraćaju. Ukoliko Relax Tours otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

12. Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati važeće lične putne isprave. Nevažeće isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Relax Tours, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Relax Tours pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik.  Relax Tours-ov vodičće pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Relax Tours može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.

Relax Tours nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

13. Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Bosne i Hercegovine i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

14. Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

15. Prtljaga

Prevoz prtljage avionom je besplatan do kilaže koju određuje avio prevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prevoz prtljage u zračnom prevozu.  Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada lične prtljage.  Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

16. Reklamacije

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana putnik može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uslovima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Relax Tours-a u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan sarađivati s predstavnikom Relax Tours-a i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Relax Tours ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovo-ljan, isti s predstavnikom Relax Tours-a i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Relax Tours-a i/ ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takvu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Relax Tours-u i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Relax Tours će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Relax Tours može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Relax Tours ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna oglašavanja i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva.

17. Obveze Relax Tours-a

Relax Tours je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog djelatnika te brinuti o pravima i interesima putnika u skladu dobrim običajima u turizmu.  Relax Tours je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Relax Tours će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Relax Tours će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Relax Tours nije dužan pružati usluge van ovih Uslova. Relax Tours ne odgovara za eventualne štamparske greške.

18. Obveze putnika

Putnik je dužan brinuti se da lično ispuni uslove predviđene propisima Bosne i Hercegovine i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uslova. Štetu koju je prouzrokovao, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

19. Zaštita ličnih podataka

Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Relax Tours se obvezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja lični podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu.  Lični podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, u skladu sa odlukom Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka.  Stranka daje privolu da se njeni lični podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Relax Tours-a.

Završne odredbe

Ovi opći Uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s Relax Tours-om, odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Relax Tours-a. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uslova, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima - inostranim organizatorima putovanja. Potpisivanjem  ovog ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Cijena

Na upit....

Poslovnica I

Terezije bb
Tel: +387 33 270 060
Fax: +387 33 270 061

Poslovnica II

Zelenih Beretki 22
Tel: +387 33 263 330
Fax: +387 33 263 331

Direkcija

Alekse Šantića 5
Tel: +387 33 263 190
Fax: +387 33 551 400

Newsletter

Unesite vašu e-mail adresu i prijavite se na newsletter